Kimlik Siyaseti Belirler Mi?

By | Aralık 06, 2020 Leave a Comment

  
  LGBT bireyi olmak, dini inanç olarak belirli bir kesimden farklı olmak, bizim siyasi görüşümüzü etkiler mi?    Bu insanlara göre şaibeli bir konu olsa da aslında normalde olması gereken; etkilememesi. Çünkü, siyaset genel olarak ülkenin o zaman içindeki yönetilme şekliyle alaklıdır. Siyasi olarak duruşumuzun sebebi bu bahsettiğim kavramlar ise, aslında toplumda gözden geçirilmesi gereken çok şey vardır. Baktığımız zaman; toplum fertlerinin tamamen aynı şeyleri düşünmesi yada tercih etmesi olasılıksal olarak mümkün değildir. "Beş parmağın beşi bir değil" derken bundan bahsediliyor. 

    Toplumda farklı görüşte veya farklı tercih / yönelimde olan insanlar bulundukça fikirlerin zenginliği artar. Aynı firleri olan insanların sırf aynı şeyleri savundukları/ düşündükleri için kavga ettiklerini hiç görmedim. Buna dayanarak söyleyebilirim ki; önemli olan aynı düşüncelere değil farklı düşüncelere karşı hoşgörülü olmaktır.

    İnsanlık; merhamet, hoşgörü ve empatiyle belli olur ne de olsa. Önemli olan, sizden farklı insanlarla yan yana nasıl yaşadığınızdır. Bir siyasi partiyi desteklerken; ekonomik, eğitimsel yada askeri olarak vaatlerini değerlendirerek ona göre seçmemiz gerekirken, birbirimizi etiketlere yada fikirlere göre ayrıştırmamız ise genel olarak bizlerin hatasıdır.

    Toplum içinde birbirimize eksik yönlerini kapatacak şekilde yardımcı olmamız gerekirken, kendimizden veya grubumuzdan başkasını düşünemez olduk. Bunun sebebi; bir gün sıranın bize geleceğinden korkmak veya biz yapmazsak başka kimsenin bize yardım etmeyeceğinin farkındalığı değil de nedir? Bunu yaparken bile ayrımcılığa veya dengesizliğe sebep oluyoruz. Bunu belki farkında olarak yada belki farkında olmadan yapıyoruz ama sonuç olarak yapıyoruz.

    Kısaca bu tutumun toplumdaki belirli bireylere veya bir kesime verebileceği potansiyel zararı kabaca listelemek gerekirse;

* Toplumdaki iki kesmin birbirine karşı sert tepkiler vermesini tetikleyebilir,

* Bu olaylar içinde yer almayan sadece bu yönelim veya vasıfları bulunan insanların psikolojisine zarar verebilir,

* İki kesimden herhangi birinin bu görüşlerle belirli şeyleri suistimal etmesine sebep olabilir,

* Toplumun sanat ve edebiyat konularındaki gelişimi azalabilir,

* Şiddet vakalarının artışına sebep olabilir,

* Ahlak, erdem gibi kavramların bireysellikten çıkıp toplumsal olarak değerlendirilmesine sebep olabilir,

* Eğitim önceliğinin değişmesine sebep olabilir.

      Bu ihtimaller sadece bizleri değil gelecek nesilleri de etkileyebilir; çünkü bu şartlarda yetişen genç yada çocukların da fikrinin bu ön yargılara yatkın olabileceğini biliyoruz. 

      Zamanla bunu bir şekilde azaltacağımızı yada tamamen bırakcağımızı temenni ederek yazımı sonlandırıyorum. Birey değil, toplumca gülümseyebileceğimiz günleri dileyerek; hepiniz sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt Ana Sayfa

0 yorum: